CZ Flag 
 Page Image 0


Společnost Tatung Czech s.r.o. je dceřinou společností tchaj-wanského       koncernu          TATUNG Company.
Naše obchodní aktivity navazují na výrobu mateřské společnosti i na průmyslovou produkci České Republiky. Tatung Czech je především obchodní kancelář, jejíž úkolem je propagovat produkty a značku.Důraz klademe na  solárními komponenty, podílíme se na dodávkách velkých i malých solárních systémů jak v Čechách, tak v zahraničí (Německo, Holandsko, Mexiko). Soustředíme se na zajištění dovozu výrobků daných technologií a systémů taiwanské produkce, na dohled nad kvalitou výroby i na organizaci vešeré logistiky.
Page Image 2
Další oblastí jsou úsporné technologie v oblastech fotovoltaiky, akumulace energie, inteligetních sítí s inteligentními elektroměry, dobíjecích autostanic, rozšířili jsme svou působnost i na  LED osvětlení skladových prostor, nákladních prostorů nákladních automobilů, interiérů lodí, pracovišť laboratoří, venkovního, pouličního LED světlení, průmyslového, technického LED osvětlení hal. Jsme schopni dodat komponenty i na konkrétní projekty. Máme subdovatelské organizace, které instalují naše technologie, takto optimalizují spotřebu elektrické energie v objektech, navrhnou dle individuálních požadavků klienta fotovoltaický systém včetně řešení úložiště nespotřebované energie.

Naše fotovoltaické systémy jsou chráněné ochranou známkou GINTUNG a TATUNG, LED osvělovací komponenty pak známkami Forward Electronic, Crownmate Technology, Selva, Nichia. Naším stěžejním úkolem je nabízet svým klientům za přiměřenou cenu proukty nejvyšší kvality. Centralizovaná kontrola kvality výroby, použitých materiálů a komponentů i dovozu splňuje nejnáročnější kritéria a všechny nabízené produkty jsou certifikované dle norem EU a v souladu s ČSN i CE certifikcemi. Na prvním místě je pro nás přání zákazníka, individiální přístup i řešení, osobní kontakt a poradenství. S našimi obchodními partnery spolupracujeme na inovacích použitých technologií i ve výrobě. Provádíme kalkulace investic, návratnosti a úspor energie.

  Přelom let 2016/2017 pro nás znamenal moment určení další naší strategie v souvislosti s požadavky a vývojem technologií. Proto jsme se zaměřili na projekty , které představí široké veřejnosti a potencionálním zájemcům
  SMART technologie  a technologie IoT ( Internet of Things).
Ve spolupráci se Smart City Písek, Technologickým Centrem Písek, Západočeskou Univerzitou a SPŠE v Plzni jsme realizovali první projekty, které nastiňují trend doby  a  technologii současnosti a blízké budoucnosti. Této nové strategii je věnován i náš nový WEB.
Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří projeví zájem o to posunout vědomí v této zemi k nejnovějším technologiím...